Boost Yourself

Det finns inget som boostar mitt självförtroende och humör som att skapa. Att måla, illustrera, skriva, sjunga, fantisera, sy, fota ja att bara vara kretiv. Jag försöker att leva runt min kreativa sida för att det är där jag hämtar mest energi.  
 
 
Skapa varje dag
Jag försöker hitta utlopp för min kreativitet varje dag. Leva den kreativa livsstil jag vill leva genom att göra något kreativt varje dag. Vad det än är, oavsett hur stor eller litet det än är, så försöker jag att bara vara kreativ: tänka, leka, göra, skapa - jag försöker öka mitt kreativa självförtroende genom att hålla min kreativitet vid liv.
 
Hålla fast vid min vision
Jag försöker att inte att vara något jag inte är eller göra något som inte känns som mitt. Lita på att jag har en unik kreativitet som visas i det jag gör och att andra kommer att uppskatta det så länge jag gör det. Självklart inspireras jag och lär av andra som jag beundrar för deras verk. Men jag försöker att inte kopiera. Jag försöker stärka min tillit till min egen förmåga genom att tro på den.
 
 
Hitta mina allierade
Jag fösröker omge mig med andra kreativtsinnade personer som jag kan lita på att dem kommer vara sanna mot mig och peppa mig när jag behöver det. Som inte kommer att säga det jag vill höra, utan som kommer att vara ärliga och ge mig det stöd jag behöver när jag behöver det. Omge dig med kreativa allierade.

Prova nya saker
Jag älskar att använda min fantasi. Jag försöker att inte ta för allvarligt på saker. Provar nya tekniker, uppdrag eller nya inspirationskällor för att hålla min kreativitet färsk.

Inte basera min förmåga på ett felsteg
Allt i livet innebär både framgångar och misslyckanden, och en kan inte bedöma sig själv och sin förmåga baserad på en eller två misslyckanden. Jag försöker istället lära av mina misstag och känna självsäkerhet i att jag kan göra bättre. Inte slå ner mig själv när ett felsteg kommer - det händer oss alla och det är inte ett tecken på svaghet.
 
 
Förvisa negativa tankar (och negativa människor)
Vi har alla våra stunder av oro och tvivel på oss själva, men det är inte hälsosamt att älta negativa tankar och vara runt negativa människor. Jag vill inte ha människor som sykar mig eller som suger energi från mig så jag har valt att utesluta dem ur mitt liv. Jag mår mycket bättre när jag slipper fundera över vad vissa ska tycka och tänka om mig.

Gör något för skojs skull
Jag skapar mycket utan att ha ett mål. Ofta känns det bra att göra något bara för att det är kul eller bara för att jag känner för det. Det finns inget som får mitt humör, mitt självförtroende och min kreativitet att spira som att bara leka och göra saker för skojs skull. Så klart att jag uppskattar och tycker om när folk anförtror mig med uppdrag, men det är bara när jag skapar för att skapa som jag inte oroa mig för att göra misstag eller att det jag gör inte är bra nog. Släppa taget och ha kul.