Göteborg II

 
Måndag var dagen vi lämnade Göteborg. Resan var lång och inte behaglig. Men innan satt vi fyra timmar på ett annat condeco än dagen innan och bara lät tiden gå.